Hủy

Nghe trộm Tin tức

  • 08/06/2013 - 14:12

    Hoạt động đầu cuối trong big data

    Ngay khi chúng ta dữ liệu hóa mọi thứ, chúng ta có thể biến đổi mục đích của chúng và biến thông tin thành những hình thức giá trị mới.