Hủy

Nghị định thư Tin tức

  • 01/07/2014 - 06:51

    Cách định giá đất sẽ đơn giản hơn

    Một số trường hợp giá đất cụ thể sẽ được tính theo hệ số. Cách tính này đơn giản rất nhiều so với phương pháp thẩm định giá đất.
Người Tiên Phong