Hủy

Nghiên cứu vũ trụ Tin tức

  • 21/07/2012 - 10:48

    Phóng thành công vệ tinh F-1 của FPT

    Đúng 9h06 ngày 21/7, vệ tinh F-1 do Phòng Nghiên cứu Không gian FPT (FSpace) thuộc Viện Nghiên cứu Công nghệ Đại học FPT chế tạo đã được phóng lên vũ trụ từ Trung tâm vũ trụ Tanegashima (Nhật Bản).