Hủy

Ngoai khoi Tin tức

  • 22/02/2022 - 07:30

    Bao giờ khối ngoại thôi bán ròng?

    Liên tục bán ròng trong 2 năm qua với giá trị hàng chục ngàn tỉ đồng, khi nào dòng vốn ngoại mới quay trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam?.
  • 28/04/2020 - 14:00

    Khối ngoại bán ròng

    Trong ngắn hạn, dòng vốn ngoại được dự báo sẽ chưa thể quay trở lại thị trường.
Người Tiên Phong