Hủy

Ngoai khoi Tin tức

  • 22/02/2022 - 07:30

    Bao giờ khối ngoại thôi bán ròng?

    Liên tục bán ròng trong 2 năm qua với giá trị hàng chục ngàn tỉ đồng, khi nào dòng vốn ngoại mới quay trở lại thị trường chứng khoán Việt Nam?.