Hủy

Ngon so 1 Tin tức

 • 31/12/2022 - 17:00

  Ngọn núi cao hơn đỉnh Everest

  Không phải đỉnh Everest, mà đây mới là ngọn núi cao nhất nếu tính theo độ cao từ chân núi đến đỉnh núi.
 • 21/02/2022 - 17:15

  Giao tiếp bất bạo động

  Ngôn ngữ trong bối cảnh cuộc sống ngày nay có đầy những sự xung đột, mâu thuẫn giữa các cá nhân, giữa các nhóm và giữa các quốc gia.
 • 10/10/2018 - 17:57

  Dịch mọi ngôn ngữ bằng máy cầm tay

  Hình dáng nhỏ gọn và khả năng phiên dịch rất nhiều ngôn ngữ khác nhau trên giới,với thời gian nhanh chóng, âm thanh trả về với giọng chuẩn từng quốc gia.