Hủy

Ngón tay cái Tin tức

Hamburger? Hãy ăn đúng cách

Hamburger? Hãy ăn đúng cách

Lâu nay, kiểu cầm hamburger lúc ăn bằng ngón cái giữ dưới đáy bánh trong khi các ngón còn lại đặt trên nắp bánh, là sai hoàn toàn.