Hủy

Ngung Tin tức

Tạm ngừng giao dịch cổ phiếu SDJ

Tạm ngừng giao dịch cổ phiếu SDJ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố quyết định tạm ngừng giao dịch đối với cổ phiếu SDJ của Công ty Cổ phần 25.