Hủy

Người bán hàng Tin tức

"Mùa vàng" bán hàng

Tết là mùa bán hàng tổng lực của nhiều doanh nghiệp, khi cần bù đắp sự sụt giảm doanh thu do sức mua giảm kéo dài những tháng đầu năm.

Chiến thần livestream đối đầu KOL ảo

Chiến thần livestream đối đầu KOL ảo

Những “chiến thần” livestream có thể sẽ chịu cạnh tranh gay gắt không chỉ đến từ những đồng nghiệp ở thế giới thực mà còn từ công nghệ trí tuệ nhân tạo.