Hủy

Người chăn nuôi Tin tức

Khi bò cười, heo khóc

Khi bò cười, heo khóc

Ngành chăn nuôi trong hai năm 2012-2013 lỗ hơn 27.000 tỷ đồng, nhưng không phải tất cả những người chăn nuôi đều mếu máo…

Người Tiên Phong