Hủy

Người được Tin tức

  • 06/11/2014 - 09:29

    Người bắt Chu Vĩnh Khang được thăng chức

    Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, Lưu Kim Quốc vừa được bổ nhiệm làm Phó bí thư, kiêm Ủy viên thường vụ Ủy ban kiểm tra kỷ luật TƯ đảng Cộng sản Trung Quốc.