Hủy

Người gửi tiền Tin tức

  • 19/04/2014 - 07:10

    Đại khủng hoảng 1929-1933

    Phần cuối cùng của báo cáo "Lịch sử tài chính qua 5 cuộc khủng hoảng" sẽ đề cập đến cuộc khủng hoảng quan trọng nhất trong thế kỷ 20 - Đại khủng hoảng 1929-1933 xảy ra tại Mỹ.
  • 17/04/2014 - 19:10

    1907: Khoản tiền khẩn cấp

    Giới tài chính thường tung hô J.P.Morgan như người hùng vĩ đại nhất trong khủng hoảng 1907 mà không hay biết rằng, nỗ lực của J.P.Morgan sẽ là vô nghĩa nếu không có "khoản tiền khẩn cấp" 500 triệu USD.