Hủy

Người hưu trí Tin tức

 • 28/04/2016 - 08:30

  Robot cho người già

  Các robot trợ giúp cho người khuyết tật và người già sẽ đạt doanh số bán ra là 32.500 con robot từ năm 2015 đến hết năm 2018.
 • 30/03/2014 - 22:54

  Lương hưu sẽ giảm

  CBCNVC tham gia BHXH từ 2015 sẽ bị giảm lương hưu so với hiện nay nếu căn cứ theo cách tính của dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) sắp trình Quốc hội.
 • 17/09/2013 - 15:11

  Người Mỹ khó gửi tiền ra nước ngoài

  Luật Thuế tài khoản nước ngoài của Mỹ yêu cầu các tổ chức báo cáo toàn bộ tài sản của công dân nước Mỹ tại nơi các tổ chức đó hoạt động.