Hủy

Người Nhật Tin tức

  • 08/11/2019 - 10:30

    Người Việt bốn phương (số 657)

    Tính đến cuối tháng 6.2019, tổng số người nước ngoài tại Nhật là 2,82 triệu người, tăng 3,6% so với thời điểm cuối tháng 12.2018, mức cao nhất từ trước tới nay.
  • 03/10/2018 - 09:41

    Người Việt bốn phương (số 601)

    Hai hạ nghị sĩ của bang California là Mimi Walters và Zoe Lofgren đã đề cử Amanda Nguyen, cô gái gốc Việt, nhận giải Nobel Hòa bình.