Hủy

Người nuôi cá Tin tức

Giá cá tra tiếp tục tăng

Giá cá tra tiếp tục tăng

Với giá thành nuôi cá tra ở mức 22.000 - 23.000 đồng/kg, người nuôi cá tra ở An Giang gần đạt đến điểm hòa vốn.

  • 10/10/2013 - 08:09

    Số hộ nuôi cá tra thua lỗ tăng

    Nguyên nhân chính do người nuôi cá tra mù ờ thông tin, thông tin bất cân xứng, tình trạng đổ lỗi cho nhau trong việc cho vay tín dụng.