Hủy

Nguồn cung hạn chế Tin tức

Nhà xây sẵn Sài Gòn tăng nhiệt

Nhà xây sẵn Sài Gòn tăng nhiệt

Nguồn cung hạn chế khiến nhà liền thổ xây sẵn từ dưới 1 tỷ đồng đến 2-3 tỷ một căn đang giao dịch sôi động tại các quận ngoại thành TP HCM.

  • 03/05/2013 - 07:06

    Giá ngô lên cao nhất 1 tháng

    Giá ngô tăng do lo ngại nguồn cung hạn chế do việc gieo trồng bị hoãn lại khi thời tiết có mưa và tuyết tại khu vực Trung Tây Mỹ.
Người Tiên Phong