Hủy

Nguồn cung hạn chế Tin tức

  • 03/05/2013 - 07:06

    Giá ngô lên cao nhất 1 tháng

    Giá ngô tăng do lo ngại nguồn cung hạn chế do việc gieo trồng bị hoãn lại khi thời tiết có mưa và tuyết tại khu vực Trung Tây Mỹ.