Hủy

Nguồn lực doanh nghiệp Tin tức

  • 22/10/2018 - 10:38

    Tân Á Đại Thành "bắt tay" KPMG

    Tân Á Đại Thành quyết định tái cấu trúc để tối ưu hóa các nguồn lực, bộ máy hoạt động hiệu quả, kiểm soát được tốc độ phát triển.
  • 13/12/2012 - 07:55

    Doanh nghiệp rút khỏi các lĩnh vực nóng

    Bất động sản, xây dựng và tài chính đang đứng đầu về số lượng doanh nghiệp dừng hoạt động, giải thể với mức tăng từ 20-48% so với năm 2011.