Hủy

Nguồn nước sạch Tin tức

  • 28/10/2013 - 15:10

    Vay hay thu hồi vốn?

    Tăng bội chi và phát hành thêm trái phiếu chính phủ để có thêm nguồn lực là vấn đề nóng được thảo luận tại Quốc hội.
  • 13/10/2013 - 17:30

    Nguồn lực doanh nhân Việt kiều

    Chủ tịch Johnathan Hạnh Nguyễn phân tích, lực lượng doanh nhân Việt kiều đầu tư về nước sẽ bổ sung tốt mặt công nghệ, phương thức quản trị chuyên nghiệp