Hủy

Ngụy Thị Khanh Tin tức

Gặp gỡ người phụ nữ “xanh”

Gặp gỡ người phụ nữ “xanh”

Giải thưởng Goldman năm 2018 lần đầu tiên vinh danh một người phụ nữ đến từ Việt Nam, điểm nóng trên bản đồ nhiệt điện than thế giới.