Hủy

Nguyễn Đình Chiến Tin tức

  • 08/07/2014 - 14:33

    Kinh Đô sẽ ẵm trọn PhinDeli?

    Với vai trò là cổ đông chiến lược nắm cổ phần chi phối, khả năng Kinh Đô “ẵm trọn” PhinDeli là rất lớn.
XOR, XOR Việt Nam