Hủy

Nguyễn Hữu Khai Tin tức

  • 17/05/2013 - 08:19

    Quỹ đầu tư chờ ưu đãi thuế

    47 công ty quản lý quỹ (QLQ) được cấp phép hoạt động, thì có tới gần nửa kinh doanh kém hiệu quả, thua lỗ nhiều.