Hủy

Nguyễn Khuyến Tin tức

  • 27/09/2014 - 12:10

    Tái cơ cấu nền kinh tế: Vì sao chậm?

    Theo ông Trần Đình Thiên, thực tế tái cơ cấu tại Việt Nam cho đến nay chưa hề động chạm tới mô hình tăng trưởng, cốt lõi để tạo chuyển biến.
  • 03/08/2012 - 10:01

    Vì sao phải chuyển mạng giữ nguyên số?

    Dự thảo Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình dương (TPP) yêu cầu Việt Nam triển khai dịch vụ chuyển mạng di động giữ nguyên số thuê bao trong 5 năm tới.