Hủy

Nguyên mẫu Tin tức

  • 23/10/2013 - 14:39

    Đói tôm nguyên liệu

    Điệp khúc thiếu tôm nguyên liệu chế biến xuất khẩu đang diễn ra gay gắt, doanh nghiệp không dám ký hợp đồng mới, công nhân thiếu việc làm.