Hủy

Nguyễn Nhã Quyên Tin tức

  • 20/04/2012 - 07:59

    Mỗi bộ có không quá 4 thứ trưởng

    Đối với những bộ quản lý Nhà nước nhiều ngành, lĩnh vực lớn, quan trọng thì số lượng thứ trưởng sẽ do Thủ tướng quyết định.