Hủy

Nguyễn Nhã Quyên Tin tức

  • 20/04/2012 - 07:59

    Mỗi bộ có không quá 4 thứ trưởng

    Đối với những bộ quản lý Nhà nước nhiều ngành, lĩnh vực lớn, quan trọng thì số lượng thứ trưởng sẽ do Thủ tướng quyết định.
Người Tiên Phong