Hủy

Nguyen nhan Tin tức

Sân khấu kịch qua tư duy người trẻ

Sân khấu kịch qua tư duy người trẻ

7 mùa diễn, 6 vở kịch, sân khấu Báo chí Nhân văn do Nguyễn Đức Huy khởi xướng dần trở thành điểm hẹn mới cho những ai yêu kịch nghệ Sài Gòn.

XOR, XOR Việt Nam