Hủy

Nguyễn Quang Trị Tin tức

  • 17/08/2015 - 10:44

    Danapha đầu tư sâu để đón TPP

    Khi biên giới ngành dược mở cửa hoàn toàn, các doanh nghiệp nội sẽ phải chịu áp lực cạnh tranh trước công ty ngoại với công nghệ cao và vốn lớn.