Hủy

Nguyễn tấn duy Tin tức

Ai là chủ mới của Tường An?

Ai là chủ mới của Tường An?

Qua các đợt chuyển giao thỏa thuận trong khoảng nửa tháng gần đây, trên 64% cổ phần tại Tường An đã thay tên đổi chủ.

Người Tiên Phong