Hủy

Nguyen thi hang Tin tức

Soán ngôi của

Soán ngôi của "Vua hàng hiệu"

Sự góp mặt của Lotte, DFS đã cạnh tranh vị trí dẫn đầu của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn trên thị trường hàng miễn thuế tại Việt Nam.