Hủy

Nguyễn Thiện Tống Tin tức

Sân bay Long Thành và bài toán vốn

Sân bay Long Thành và bài toán vốn

Viễn cảnh tươi sáng của Long Thành vẫn là... lý thuyết, và đi kèm không ít rủi ro. Nếu không được tính toán cẩn trọng, cái giá sẽ là rất lớn.

Người Tiên Phong