Hủy

Nguyễn Tiến Thỏa Tin tức

  • 14/01/2013 - 22:25

    Gtel ký thỏa thuận roaming với VNPT

    Gtel đã kí thỏa thuận nguyên tắc sử dụng sóng của VNPT, đây là thỏa thuận chưa có tiền lệ, tuy nhiên đây chỉ là biện pháp tạm thời.