Hủy

Nguyễn Trọng Cử Tin tức

Món hời tỉ đô  từ xe cũ

Món hời tỉ đô từ xe cũ

Dù có tiềm năng lên tới hàng tỉ USD nhưng thị trường ô tô cũ tại Việt Nam chưa thực sự hấp dẫn.

XOR, XOR Việt Nam