Hủy

Nguyễn Trung Hà Tin tức

  • 05/04/2013 - 09:12

    Johnathan Hạnh Nguyễn: 'Tràng Tiền không phải canh bạc'

    Chi 400 tỷ đồng cải tạo, mời nhà đầu tư quốc tế góp 3.000 tỷ đồng vào Tràng Tiền Plaza, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ ông không xem dự án này là canh bạc như nhiều lời gièm pha.