Hủy

Nguyễn trung kiên Tin tức

Giải cứu gạo Việt

Giải cứu gạo Việt

30 năm qua, gạo Việt chỉ tập trung chạy theo sản lượng mà không đầu tư cho chất lượng.