Hủy

Nhà đầ tư nước ngoài Tin tức

  • 08/12/2012 - 11:51

    Indonesia - công xưởng mới của thế giới

    Bùng nổ kinh tế, chính trị ổn định, tài nguyên thiên nhiên phong phú và tiêu thụ nội địa là những yếu tố biến Indonesia thành công xưởng mới của thế giới.