Hủy

Nhà máy đạm Cà Mau Tin tức

  • 02/07/2012 - 21:37

    Bàn giao nhà máy đạm Cà Mau

    Nhà máy đạm Cà Mau đi vào sản xuất ổn định đạt công suất tối ưu từ 95-100% theo thiết kế và đã sản xuất được trên 250 nghìn tấn sản phẩm.
Người Tiên Phong