Hủy

Nhà máy in tiền Tin tức

  • 11/10/2018 - 15:56

    Vĩnh Hoàn có thể tăng 74% lãi ròng

    Giá bán cá tra tăng và khả năng hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ- Trung sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận của Vĩnh Hoàn.
  • 18/11/2014 - 14:59

    Bên trong nhà máy in tiền

    Một số công đoạn in đồng bạc mệnh giá 1 USD tại Cục Chạm khắc và In ấn ở Washington.