Hủy

Nha ngan hang Tin tức

Giảm sức ép lãi suất

Giảm sức ép lãi suất

Giải bài toán giảm lãi suất để tạo cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vào năm 2023.

  • 07/11/2022 - 07:30

    Tỉ giá giữ chân FDI và FII

    Chính sách điều hành tiền tệ ổn định là một trong những nền tảng quan trọng để thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài.
  • 22/10/2022 - 13:30

    Thu lại "tiền rẻ"

    Lạm phát phi mã ở nhiều nền kinh tế trên thế giới đang tạo sức ép lớn đối với chính sách tiền tệ của Việt Nam.
Người Tiên Phong