Hủy

Nha san xuat o to Tin tức

  • 09/06/2016 - 14:29

    Kinh tế Trung Quốc thêm tín hiệu tích cực

    Áp lực giảm phát lên ngành công nghiệp giảm, giá tiêu dùng giữ được mức tăng nhẹ nhưng vẫn đủ để ngân hàng trung ương nới lỏng hơn nữa nếu cần thiết.
  • 02/11/2015 - 11:40

    Chỉ số PMI Việt Nam tăng trở lại

    Tuy nhiên, số lượng đơn đặt hàng mới giảm tháng thứ hai liên tiếp, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng giảm tháng thứ năm liên tiếp.