Hủy

Nhà trường Tin tức

Khủng hoảng nhà ở tại châu Âu

Khủng hoảng nhà ở tại châu Âu

Chi phí vật tư xây dựng tăng vọt do lãi suất cao đã khiến việc xây dựng nhà ở tại khu vực châu Âu giảm mạnh trong 16 tháng qua.

  • 09/08/2023 - 11:31

    Giá nhà bất kham

    Cùng với nỗ lực rã băng, việc tìm ra một chiến lược giá hợp lý hơn cũng giúp thị trường bất động sản đi vào chu kỳ tăng trưởng bền vững hơn.
  • 09/08/2023 - 07:30

    Giá nhà bất kham

    Cùng với nỗ lực rã băng, việc tìm ra một chiến lược giá hợp lý hơn cũng giúp thị trường bất động sản đi vào chu kỳ tăng trưởng bền vững hơn.