Hủy

Nhà xưởng Tin tức

 • 26/10/2015 - 12:30

  Đến thời nhà xưởng xây sẵn

  Khu kỹ nghệ Việt - Nhật là mô hình đầu tư nhà xưởng xây sẵn dành cho các nhà công nghiệp hỗ trợ đầu tiên tại TP.HCM.
 • 23/06/2015 - 08:00

  Nhà xưởng cao tầng: Dành cho ai?

  Các doanh nghiệp xây dựng nhà xưởng cao tầng đang được tham gia chương trình vay kích cầu với mức lãi suất cực kỳ ưu đãi.
 • 22/09/2014 - 09:16

  Nhà đầu tư tiếp tục bỏ vàng

  Quỹ phòng hộ giảm tiếp đặt cược vào giá vàng tăng khi giá vàng giảm và nhà đầu tư rút 6,7 tỷ USD khỏi các quỹ ETF vàng từ tháng 6.
Người Tiên Phong