Hủy

Nhạc vũ kịch Tin tức

Nhạc sĩ Hồ Quang Bình qua đời

Nhạc sĩ Hồ Quang Bình qua đời

Tin từ Hội Âm nhạc Hà Nội cho biết nhạc sĩ, nhà lý luận phê bình âm nhạc Hồ Quang Bình - Chủ tịch hội - mất vào sáng 25.5 tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.