Hủy

Nhân lực IT Tin tức

4.0 tìm 1 triệu nhân lực IT

4.0 tìm 1 triệu nhân lực IT

Lương và thưởng không còn giữ chân được nguồn nhân lực “thời thượng” nhất hiện nay: Công nghệ thông tin.

  • 30/03/2018 - 18:00

    Doanh nghiệp nội khát nhân lực

    Tăng trưởng nhanh, khối doanh nghiệp nội đang trở thành “lò” hút nhân lực, tạo thế cạnh tranh rất gắt gao cho khu vực tuyển dụng nhân tài.
  • 21/10/2017 - 22:19

    Hãy để nhân viên ra đi!

    Vấn đề là nhiều chủ doanh nghiệp vẫn làm theo những chiến lược tìm kiếm tài năng đã lỗi thời.