Hủy

Nhấn mạnh Tin tức

  • 01/10/2014 - 06:44

    Giá dầu giảm mạnh do dư cung

    Giá dầu đang chịu áp lực khi thương nhân quyết toán sổ sách trong ngày giao dịch cuối cùng của quý và khi hợp đồng nhiên liệu đáo hạn.