Hủy

Nhan tho Tin tức

Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2024

Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2024

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam vừa nhận danh hiệu “Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2024” tại Lễ công bố trao giải ASEAN Award 2024.

  • 28/11/2023 - 09:29

    Ứng dụng ESG trong Bảo hiểm Nhân thọ

    Tới năm 2050 Việt Nam sẽ có thêm 17 triệu người già. Đây là nhóm dân số cần được bảo vệ, cũng là một trong những khía cạnh liên quan tới ESG.
XOR, XOR Việt Nam