Hủy

Nhân viên sứ quán Tin tức

  • 27/06/2014 - 11:37

    Giám sát đặc biệt đối với VietJet Air

    Mọi hoạt động khai thác của hãng này sẽ được giám sát hằng ngày, hằng giờ, không chỉ ở sân mà cả bộ phận xếp lịch bay theo quy định của ICAO.
  • 01/04/2014 - 10:42

    Chứng khoán Sacombank thay đổi HĐQT

    Sacombank-.SBS đã miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT và 3 Thành viên HĐQT.