Hủy

Nhiệm vụ giám sát Tin tức

  • 06/07/2012 - 07:05

    Kuwait có thủ tướng mới

    Người đứng đầu nhà nước Kuwait vừa chỉ định Bộ trưởng Quốc phòng Sheikh Jaber Mubarak al Sabah làm thủ tường mới của đất nước.
Người Tiên Phong