Hủy

Nhiệm vụ giám sát Tin tức

  • 06/07/2012 - 07:05

    Kuwait có thủ tướng mới

    Người đứng đầu nhà nước Kuwait vừa chỉ định Bộ trưởng Quốc phòng Sheikh Jaber Mubarak al Sabah làm thủ tường mới của đất nước.