Hủy

Nhiệt điện nhơn trạch 2 Tin tức

  • 03/11/2012 - 12:22

    Than, dầu khí kêu lỗ vì EVN

    Các nhà máy nhiệt điện của Tập đoàn than, dầu khí chỉ được huy động 30-40% công suất, giá bán điện cho EVN thấp hơn cả nghìn đồng/kWh so với giá thành.