Hủy

NIM Tin tức

  • 22/02/2015 - 08:14

    Thế khó của Thống đốc

    NHNN có thể "bóp" NIM của các NHTM để giảm tiếp mặt bằng lãi suất cho vay. Nhưng mức độ thế nào là nghệ thuật điều hành của Thống đốc.