Hủy

NIM Tin tức

Thế khó của Thống đốc

Thế khó của Thống đốc

NHNN có thể "bóp" NIM của các NHTM để giảm tiếp mặt bằng lãi suất cho vay. Nhưng mức độ thế nào là nghệ thuật điều hành của Thống đốc.