Hủy

Nợ công việt nam Tin tức

  • 03/11/2017 - 09:12

    Nợ công, tăng thu hay giảm chi?

    Bình quân mỗi người Việt Nam đang gánh gần 1.500 USD nợ công, tương đương 38 triều đồng, và nợ công Việt Nam sẽ chạm mức trần 65% của Chính phủ.
  • 24/04/2016 - 18:20

    Nợ công của Việt Nam cao hay thấp?

    Theo đồng hồ nợ công toàn cầu, sáng nay, nợ công của Việt Nam khoảng 94,854 tỷ USD; bình quân nợ theo đầu người ở Việt Nam là 1.039 USD.