Hủy

Nợ xấu Tin tức

 • 29/11/2021 - 08:00

  Phương án xấu hơn cho nợ xấu

  Thành quả 5 năm tái cơ cấu hệ thống ngân hàng có nguy cơ bị xóa khi nợ xấu tăng trở lại, quay về mức 1,9% như năm 2017.
 • 30/08/2021 - 07:30

  Nợ xấu ẩn mình

  Doanh nghiệp kiệt sức khiến các ngân hàng thấp thỏm lo nợ xấu dồn gánh nặng cho những năm tiếp theo.
 • 01/09/2020 - 08:30

  Lãi đẹp vẫn lo nợ xấu

  Dù nhiều ngân hàng vẫn báo tăng trưởng lợi nhuận trong quý II nhưng nợ xấu cũng đang tăng lên.
Người Tiên Phong