Hủy

Noi gương Tin tức

  • 28/01/2013 - 10:22

    Ba vấn đề lớn của Apple

    Vấn đề của công ty nằm ở chỗ tuy có nhiều cơ hội phát triển nhưng lãnh đạo Apple dường như chưa tìm được hướng đi cho mình.